Books and Movies Reviews

Verner Von Heidenstam

Verner von Heidenstam foddes 1859 och dog pa sin gard Ovralid i Motala 1940. Heidenstam ar nog mest kand och uppskattad i vara dagar for sin diktning. Han debuterade med diktsamlingen Vallfart och Vandringsar 1888 och sedan kom Dikter, Ett folk och Nya dikter i foljd. Han var ledamot i Svenska Akademien och mottog Nobelpriset 1916. Hans dikter har tonsatts av bland andra Stenhammar och Peterson-Berger. Har ar samtliga av hans dikter samlade och de uppvisar en bredd fran osterlandska anekdoter pa vers, via nationalepos till genial enkelhet och naivitet. Till denna utgava har Heidenstam-kannaren Per I. Gedin skrivet ett nytt forord. Las aven hans engagerande och heltackande biografi over Heidenstam.

x

Hi!
I'm Robart

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out